{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

稀.鰭元朗店: 又新街51P號富祐閣16號地下| 稀.鰭旺角店: 西洋菜南街101號金德行11樓

網上購買 水族器材及用品,稀.鰭門市自取-額外5%折扣

稀.鰭 門市地址

⛺️元朗: 元朗又新街51P號富祐閣16號地下
16 Full Yau Court, 51P Yau San Street, Yuen Long, NT 
☎️電話: 2652 5522
🕰星期一至日: 11-8pm
 

⛺️旺角: 旺角西洋菜南街101號金德行11樓全層 (A & B室)
11/FRammon House, 101 Sai Yeung Choi Street South, Mong Kok, KLN
☎️電話: 3428 5282 
🕰星期一至日: 12-9pm